Muzikale opleiding voor (jeugd)leden binnen onze vereniging.

D.m.v. blokfluit- en theorielessen leert men algemene muziektheorie, dus het lezen en spelen van muziek. De lessen worden klassikaal gegeven. Dit gedeelte wordt afgesloten met een “examen”, afgenomen door de docent.  Aan het einde van deze periode wordt de instrumentenkeuze gemaakt. Aan de hand van de beschikbare en benodigde instrumenten worden deze zo goed en eerlijk mogelijk verdeeld. De instrumenten en muziekstandaard worden beschikbaar gesteld door de harmonie.

De hoofdfase is te verdelen in 4 deelfases. Elke fase kent een theorie en praktijk gedeelte en wordt afgesloten met een examen voor zowel theorie als praktijk. Na het behalen van een examen ontvangen de leerlingen een  landelijk erkend diploma.
Deelfase A: Behalen van het diploma A door een praktijk en theorie examen af te leggen.
Deelfase B: verder bevorderen van de muzikale vaardigheden van de muzikant.
Deelfase C: Deze fase is niet verplicht, maar een stimulans voor de muzikant om op hoger niveau te komen.
Deelfase D: De D-opleiding wordt door de vereniging gezien als een vooropleiding voor het conservatorium en gaat buiten de behoefte van de vereniging om. De vereniging stelt wel het instrument ter beschikking.

Harmonie lomm organisatie
Harmonie lomm historie

Verder bieden wij

3.Verzorging van de opleiding en examens.
Zoals gezegd wordt de opleiding verzorgd door eigen aangestelde docenten. De examens worden in samenwerking met de harmonie uit Arcen afgenomen. De harmonie van Arcen heeft de bevoegdheid om landelijk erkende examens af te nemen.
 
4. Jeugdorkest.
Bij voldoende leerlingen uit Arcen, Lomm en Velden zal er een jeugdorkest samengesteld worden om de jeugd in een vroeg stadium de gelegenheid te geven om samen muziek te maken.

 5. Kosten schoolopleiding.
De Provincie Limburg stelt voor deze opleiding subsidie beschikbaar. Het tekort zal door stichting promotieclub Harmonie Lomm aangezuiverd worden.

Verdere activiteiten door het jaar heen

Buiten de lessen en de examens om zullen er jaarlijks enkele activiteiten op het programma staan. 

De volgende activiteiten staan jaarlijks op het programma:
• Kwartaalafsluiting op de basisschool al dan niet in samenwerking met de Harmonie
• Jeugd Caecilia najaar
• Solisten concours,  april/mei Bij toerbeurt georganiseerd door Arcen, Lomm of Velden

Enkele personen uit de Harmonie zorgen ervoor, samen met de muziekdocent en het team van de basisschool, dat onze leerlingen van een goede en plezierige opleiding kunnen genieten.
 
We hopen dat we U op deze manier enige informatie hebben kunnen
geven betreffende de opbouw van onze opleiding.

Naam Functie
Ria Bouten Voorzitter
Nico Bartels Vicevoorzitter
Leo Bartels Penningmeester
Maria Maagdelijn Secretaris
Ralf Bouten Bestuurslid
Manon Huijs Bestuurslid
Hay van Dijk Ere voorzitter
Organisatie